Hierbij delen wij u mede dat de Stichting Levende stadsgeschiedenis Zwolle en het daaraan verbonden Historisch Sint Michaelsgilde zullen ophouden te bestaan.

Na 21 jaar actief te zijn geweest met onze historische presentaties in woord en daad, in onze eigen stad Zwolle en de wijde regio wordt ons boek thans gesloten.
Wij zijn ondertussen gestopt met onze historische activiteiten en de officiële opheffing van de stichting zal uiterlijk per 1 april 2022, of zoveel eerder plaatsvinden.

Wij willen onze trouwe vrijwilligers en onze dierbare relaties in den lande hartelijk danken voor hun trouwe bijdragen en kameraadschap.
Doch, …. wij stoppen dan wel, maar onthoud, de geschiedenis van onze dierbare stad Zwolle gaat gewoon door.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bert Dijkink
Mobiel: 06 47963334
Email: bertdijkink@hotmail.nl