Het Zwolse St. Michaëlsgilde is een groep vrijwilligers die de rijke historie van de oude Hanzestad Zwolle in woord, beeld en daad op straat wil brengen.

Het Gilde verleent medewerking aan middeleeuwse presentaties op jaarmarkten, middeleeuwse festijnen, optochten, ommegangen en processies. Binnen het Gilde beschikken wij  over re-enactors in de rol van: Hanzekooplieden, ambachtslieden, middeleeuws volk en muzikanten. We demonstreren voorbeelden van volksvlijt, oude gebruiken en tradities. Ook verzorgen wij straat-acts en wagenspelen zoals het optreden van chirurgijn en tandentrekker, Doctor Quaal of een realistische middeleeuwse Pestlijders-uitvaarttocht.
Daarnaast geven wij op verzoek lezingen, presentaties en maken wij lesbrieven voor scholen en illustraties over de middeleeuwse geschiedenis van Zwolle.

Het Michaëlsgilde beschikt tevens over een aantal uiterst bekwame, ervaren stadsgidsen die u langs alle bezienswaardigheden van onze oude, historische binnenstad leiden.