Het Zwolse St. Michaëlsgilde is een groep vrijwilligers die de rijke historie van de oude Hanzestad Zwolle in woord, beeld en daad op straat wil brengen.
Het Gilde verleent medewerking aan middeleeuwse presentaties op jaarmarkten, middeleeuwse festijnen, optochten, ommegangen en processiesBinnen het gilde kunnen wij beschikken over:
Re-enacters, in de rol van: Hanzekooplieden, ambachtslieden, middeleeuws volk, muzikanten, we demonstreren voorbeelden van volksvlijt, oude gebruiken en tradities.Ook verzorgen wij straat-acts en wagenspelen zoals het optreden van chirurgijn en tandentrekker, Doctor Quaal
Of een realistische middeleeuwse Pestlijders uitvaarttocht.
Daarnaast geven wij op verzoek lezingen, presentaties en maken wij lesbrieven voor scholen en illustraties over de middeleeuwse geschiedenis van Zwolle.

tijdreis-groepsfoto-e1546720362459
groepsfoto-michaeslgilde
Sluit Menu