Contact

Voor informatie over het gilde en zijn activiteiten kunt u contact opnemen met Roline Kranenborg, bestuurslid en PRfunctionaris, te bereiken via email: PRfunctionaris@michaelsgildezwolle.nl.

Voor informatie over inhuur van het Michaëlsgilde bij evenementen (bijvoorbeeld middeleeuwse jaarmarkten en festijnen, ommegangen etc.) kunt u contact opnemen met Gerard ter Haar, bestuurslid, te bereiken via email: evenementen@michaelsgildezwolle.nl

Voor contact met de webmaster stuurt u een mail naar: webmaster@michaelsgildezwolle.nl.

De Stichting ‘Levende Stadsgeschiedenis’ Zwolle is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 05065842
De Stichting is ook bekend als: St. Michaëlsgilde Zwolle, niet te verwarren met het Zwols klokkenluidersgilde St. Michaël.

Ons bankrekening-nummer is: NL17RABO 0341 4798 10  t.n.v. de Stichting ‘Levende Stadsgeschiedenis’ te Zwolle